Odessa Ulusal Mechnikov Üniversitesi

Odessa Ulusal Mechnikov Üniversitesi

Ukrayna’nın eğitimine kadar önem verdiği yüzyıllar boyu bilinmektedir. Özellikle yükseköğretim ülkenin gelişiminde önemli yer almıştır. Bu sebeple 1800’lü yılların başından bu yana yeni üniversiteler kurulmuş ve mevcut üniversiteleri geliştirmesi ile dünya genelinde ün salmıştır. Odessa Ulusal Mechnikov üniversitesi ‘de tarihi üniversitelerinden birisidir. 1865 yılında kurulan üniversite yüzyıllardan bu yana kaliteli eğitim hizmetinden ödün vermeden yoluna devam etmektedir. Titizlikle uygulamış olduğu çalışmalar sayesinde dünya üniversiteleri sıralamasında üst sıralarda yer alan Odessa Ulusal Mechnikov Üniversitesi her geçen gün başarılarına yeni kalemler katmaktadır. Odessa Ulusal Mechnikov Üniversitesi dünya otoritelerinin kontrolünde yapılan araştırmalar neticesinde en başarılı üniversiteler sıralamasında 48.sırada yer almaktadır. Üniversitede görev alan akademisyenler ve bilim adamları birçok alanda ödüllere layık görülmüştür. Çarlık Rusya’sının sıkıntılı sürecinde ve İkinci Dünya Savaşı gibi zorlu koşullar altında iken dahi eğitim vermeye devam eden üniversite, SSCB döneminde başarısı ile göz doldurmuştur ve tüm Avrupa’da takdir görmüştür.

     Odessa Ulusal Mechnikov Üniversitesi günümüzde 8000 öğrenciye eğitim hizmeti sunmaktadır. Ortalama 1000 civarı yabancı öğrenci kabul eden üniversite gerek fiziksel koşullar gerekse eğitim düzeyinde öğrenciye nitelikli, Özgün, uygulanabilir eğitim sunma amacındadır. Günümüzde üniversite kadrosu incelendiği zaman 570 Doçent ve bilim adamı, 125 Doktor Profesör ve 57 akademisyen ile eğitim vermektedir. Toplam kadrosu 3500 sayılını bulan Odessa Ulusal Mechnikov Üniversitesi en fazla personel özelliği ile ve kendisini fark ettirmektedir. Kurumun Kütüphanesi Ukrayna’nın en büyük bilim ve araştırma merkezi niteliğindedir. 30 bilim dalında 4 Araştırma Enstitüsü, 14 bilimsel araştırma laboratuvarı hazırlanmış olan kurum, 1926 yılında kurulan fizik araştırma Enstitüsü’nün ilk bilimsel kurumudur.  Bu ayrıntıda bilimsel çalışmalara ne kadar titizlikle yaklaşıldığını göstermektedir.

     Odessa Ulusal Mechnikov Üniversitesi Eğitim almak isteyen öğrencilere diğer bir yarıntı daha verecek olursak sanıyoruz ki mavi diploma özelliğinden bahsetmek yerinde olacaktır. Öğrenci böylesine donanımlı bir eğitimi başarı ile tamamladığı zaman dünya üzerinde geçerli sayılan mavi diploma sahibi olabilmektedir.  Bu belge öğrencinin istediği bir coğrafyada kariyer yapabilmesinin yolunu açmaktadır.

Odessa Ulusal Teknik Üniversitesi Avrupa’nın önde gelen eğitim kurumu olmasının yanı sıra düşük eğitim harç bedeli ile ilgi görmektedir. Ayrıca Ukrayna’nın gerek ülkemiz gerekse diğer Avrupa ülkeleri ile mukayese edildiğinde öğrenci maddi açıdan hiç de sıkıntıya sokmayacak ortama sahip olduğu gözlemlenmektedir. Bu açıdan Odessa Ulusal Mechnikov Üniversitesi‘nde eğitim almak isteyen her öğrenci konforlu ve Sıkıntısız bir eğitim hayatı sürebilmektedir.

Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Odessa Ulusal Mechnikov Üniversitesi ile gerçekleştirdiği köklü ve güçlü bağlantılar sayesinde bu Etkin eğitim Kurumunu tercih eden her öğrenciye gerek kayıt aşamasında gerek eğitim döneminde her konuda yardımcı olmakta ve sorunlarına çözüm üreterek ve nitelikli danışmanlık hizmeti sunmaktadır

Sokak Görünümü

Üniversitenin Konumu